Zásady na ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji každého klienta je nakládáno podle platných zákonů a nařízení, zejména Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů… (tzv. GDPR). Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Vyžadované údaje pro newsletteru – jméno, email.

Zpracování osobních údajů (OÚ)

1. Jak zpracováváme OÚ příjemců našeho newsletteru

Informace o zpracování osobních údajů pro příjemce našeho newsletteru
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování OÚ, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „všeobecné nařízení o ochraně údajů“), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Naše identifikační a kontaktní údaje
Daria Černá, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu poradna(zav)daria.cz nebo telefonicky 602969412.

Proč budeme vaše OÚ zpracovávat
Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat proto, abychom vás mohli informovat o užitečných novinkách ve formě krátkých e-mailových zpráv nebo poslat ebook, a to v souladu s čl. 6 odd. 1 písm. a) všeobecného nařízení o ochraně údajů, to znamená na základě vašeho souhlasu.

Informace o přenosu OÚ do třetích zemí
Vaše OÚ nebudeme přenášet do třetích zemí (to znamená mimo EU nebo EHP).

Komu poskytneme vaše OÚ
Vaše OÚ jsou uložené v naší databázi spojené s programem na provoz webu.

Jak dlouho budeme vaše OÚ uchovávat
E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete, budeme uchovávat jen pokud neodvoláte svůj souhlas, který jste nám udělili. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich OÚ
Jako dotčená osoba máte právo:
• vyžadovat přístup ke svým OÚ
• na opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich OÚ
• na přenosnost údajů
Když máte pochybnosti o zákonnosti zpracování svých OÚ, můžete podat stížnost na dozorující orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

Jak si můžete své právo uplatnit
Své právo si u nás můžete uplatnit kdykoliv, a to doručením vaší žádosti:
osobně nebo písemně na adresu Daria Černá, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary nebo elektronicky na e-mailovou adresu poradna(zav)daria.cz.

2. Jak zpracováváme soubory cookies

Informace o zpracování cookies na doménách a subdoménách daria.cz a krasa-zdravi.com
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování OÚ, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „všeobecné nařízení o ochraně údajů“), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Naše identifikační a kontaktní údaje
Daria Černá, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu poradna(zav)daria.cz nebo telefonicky 602969412.

Proč zpracováváme cookies
Cookie, tedy krátký řetězec písmen a čísel uložený na vašem zařízení při návštěvě některého našeho webu se zpracovává s cílem zjistit, co vás zajímá. Jejich prostřednictvím se zvyšuje funkčnost stránky a praktičnost jejího využívání.
Využíváním našeho webu souhlasíte s využíváním technologie cookies.

Jak dlouho zpracováváme vaše cookies
Dočasné cookies (session cookies) zpracováváme až do doby, než vypnete internetový prohlížeč, resp. záložku v prohlížeči.
Trvalé cookies (persistent cookies) zůstávají ve vašem prohlížeči uloženy tak dlouho, dokud neuplyne jejich životnost nebo je manuálně neodstraníte.

Informace o přenosu cookies třetím stranám
Na jednotlivých podstránkách mohou existovat funkční nebo analytické skripty, které si ukládají vlastní cookies za účelem zobrazení remarketingových nebo reklamních kampaní s nabídkou šitou na míru právě vám.

Blíže o cookies zde.