Pravidla klientské sekce

Tato pravidla popisují „Klientskou sekci“, způsob vzniku členství a s tím související skutečnosti.

Klientská sekce

je speciální, veřejně nepřístupná část na webu Sama sobě kosmetičkou, kde jsou klientům = členům zpřístupněny on-line produkty (kurzy kosmetické péče apod.).

Vznik členství a oprávnění

Členem se stáváte ihned po základní registraci zdarma. Tato úroveň členství umožňuje přístup k omezenému sortimentu virtuálních produktů.
Přístup k placeným produktům je získán po koupi a zaplacení příslušného produktu.

Po připsání částky na náš účet, popř. po jiném způsobu zaplacení, je klientovi individuálně zpřístupněn zakoupený produkt. Ten se po přihlášení objeví v Klientské sekci i v bočním menu.

Registrace do Klientské sekce

  • Registrace do Klientské sekce je zdarma
  • Pro registraci je třeba poskytnout požadované údaje:
  1. Uživatelské jméno
  2. jméno a příjmení
  3. kontaktní telefon
  4. kontaktní e-mail
  5. mohou být požadovány i další údaje, např. adresa apod.
  • S uvedenými údaji bude nakládáno dle příslušného zákona o ochraně osobních dat (viz část Ochrana osobních údajů).
  • Přístup do Klientské sekce získáte po aktivaci účtu potvrzením zpětného odkazu z Vašeho emailu, kterým se ověřuje vlastnictví emailové adresy (opatření proti spamu, zneužití emailové adresy a jiným nežádoucím aktivitám).

Přístup ke koupeným produktům

Po připsání příslušné částky na náš účet bude individuálně zpřístupněn koupený/é produkt/y.

Využití identifikačních údajů

Identifikační údaje, které kupující vyplnil při koupi produktu, jsou nadále v naší databázi a podléhají příslušným opatřením na Ochranu osobních údajů.

Tyto údaje nebudou sdílené s jinými subjekty a budou použity pouze pro naše vlastní účely, např. pro možnost osobní konzultace, důležitá upozornění v předmětné souvislosti apod.

Využití kontaktních údajů

Kromě nezbytných pokynů a upozornění mohou být kontakty – email a popř. telefon – využity pro informování registrovaného klienta o nových prouktech v mé nabídce, popř. o tématických informacích na mých dalších provozovaných webech a subdoménách na daria.cz a krasa-zdravi.com.

Ochrana produktů – kopírování souborů, obrázků a textů

Není-li uvedeno jinak, podléhají zde uvedené texty, obrázky a nahrávky (video, audio) ochraně dle autorského zákona. Je dovoleno soubory pouze prohlížet tzv. on-line.
Tzn., že není dovoleno stahování (kopírování), ani jiné nakládání se soubory zde uloženými, nebo jejich částmi. A to ani u produktů zdarma.

Zrušení členství a výmaz osobních údajů

O zrušení členství v Klientské sekci a případný výmaz osobních údajů z naší databáze je možné požádat kdykoliv, a to písemně z ověřené emailové adresy.