Obchodní řád a Pravidla (ssk)

Obchodní řád

Bankovní účet

Pravidla klientské sekce

Obchodní řád

Obecná ustanovení

 • Tento obchodní řád definuje podmínky pro nákup na internetových stránkách www.samasobekosmetickou.cz, jakož i podmínky pro jeho reklamaci.
 • Provoz tohoto obchodu se řídí platnou legislativou ČR a rovněž nabízené zboží je v souladu s platnými právními normami.
 • Nejsme plátci daně z přidané hodnoty (DPH) a uvedené ceny jsou tedy konečné (MOC).

Objednávka

 • Objednávku lze provést prostřednictvím internetového obchodu, výjimečně telefonicky.
 • Objednávku smí učinit pouze osoba starší 18-ti let.
 • Při objednávce je nutné vyplnit požadované údaje o kupujícím (označené hvězdičkou). Ostatní údaje jsou dobrovolné.
 • Po provedení objednávky obdržíte její potvrzení na Váš e-mail.
 • Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s naším obchodním řádem a všemi pravidly uvedenými na této stránce (zaškrtnutím boxu Souhlasím s …).
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícímu, který v minulosti neodebral nebo řádně nezaplatil objednané.

Expedice

 • Produkty nehmotné (dále jen „on-line produkty“): online kurzy jsou zasílány jako odkazy do Klientské sekce. Zboží (produkty) související s kosmetickou péčí může být součástí mého eshopu na samostatném webu.
 • Hmotné zboží: v nejbližším možném termínu, zpravidla do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky, probíhá expedice.
 • V případě, že nebudeme schopni Vámi objednané zboží vyexpedovat do 8 pracovních dnů od obdržení objednávky, resp. platby převodem, budeme Vás neprodleně informovat o předpokládané době expedice.

Náklady na dopravu (poštovné)

Nehmotné zboží: online kurzy a členství v Klientské sekci, je bez nákladů na dopravu = elektronická forma.
Hmotné produkty: náklady na dopravu se odvozují od vybraného způsobu.

Platba

Bankovní účet

 • Bankovním převodem na účet prodávajícího: č. účtu 670100-2204080734/6210 (vedeného u mBank). Objednávka se vypořádává po obdržení požadované částky. Údaje nutné pro odeslání platby jsou:
 1. číslo účtu 670100-2204080734 / 6210 (mBank)
 2. variabilní symbol (číslo objednávky)
 3. částka v Kč (cena objednávky).

Neobdržíme-li platbu do 10 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

Kupní smlouva

 • Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva vzniká v okamžiku dodání produktu / zboží na emailovou adresu kupujícího, resp. fyzicky na uvedenou adresu.
 • Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je nutno uskutečnit před elektronickým odesláním produktu na emailovou adresu kupujícího. Jinak je „on-line produkt“ nevratný.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 • Ochrana osobních údajů se řídí platnou legislativou, zejména Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů… (tzv. GDPR). Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.
 • Informace pro objednávajícího: vyžadované osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu. V případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresu dodání, email a telefon) neposkytnete, nemůžeme smlouvu uzavřít a zboží odeslat.
 • Zavazujeme se, že nezneužijeme Vámi uvedené informace.
 • Případná registrace slouží pro urychlení další objednávky (odpadá nutnost opakovaného zadávání potřebných údajů) a případné získávání věrnostních výhod.

Slevy

Nakupujícím umožňujeme získat zde uvedené typy slev:

 • Akční sleva na nabízené zboží v aktuálně uvedené výši. Tento typ slevy je zpravidla omezen na určité období. Na zboží v akci se zpravidla jiné slevy neposkytují. Je-li Akční cena nižší, než Klientská, platí cena Akční.
 • Osobní sleva je přiznávána individuálně.
 • Slevové kupony jsou zpravidla jednorázové pro jeden nákup.

Reklamace

 • U hmotného zboží je kupující povinen ho zkontrolovat při jeho převzetí. Případné zjevné vady na obalu jsou důvodem k nepřevzetí zásilky, nebo její neprodlené písemné oznámení (dopisem, e-mailem) prodávajícímu. V písemném oznámení musí být uveden druh závady a nárok, který vůči prodávajícímu uplatňuje. Je vhodné přiložit fotografii závady.
 • Plná cena bude vrácena v případě prokázání a uznání chyby prodávajícího.
 • Při finančním vyrovnání bude v takovém případě vrácen rozdíl mezi fakturovanou částkou a náklady spojenými s celou transakcí.
 • Reklamace včetně odstranění závady bude vyřízena v zákonné lhůtě, popřípadě v termínu, na kterém se kupující s prodávajícím domluví.

Registrace do Klientské sekce

je popsána ZDE
(níže ve článku).

Pravidla Klientské sekce

Tato pravidla popisují „Klientskou sekci“, způsob vzniku členství a s tím související skutečnosti.

Klientská sekce

je speciální, veřejně nepřístupná část na webu Sama sobě kosmetičkou, kde jsou klientům = členům zpřístupněny on-line produkty (kurzy kosmetické péče apod.).

Vznik členství a oprávnění

Členem se stáváte ihned po základní registraci zdarma. Tato úroveň členství umožňuje přístup k omezenému sortimentu virtuálních produktů.
Přístup k placeným produktům je získán po koupi a zaplacení příslušného produktu.

Po připsání částky na náš účet, popř. po jiném způsobu zaplacení, je klientovi individuálně zpřístupněn zakoupený produkt. Ten se po přihlášení objeví v Klientské sekci i v bočním menu.

Registrace do Klientské sekce

 • Registrace do Klientské sekce je zdarma
 • Pro registraci je třeba poskytnout požadované údaje:
 1. Uživatelské jméno
 2. jméno a příjmení
 3. kontaktní telefon
 4. kontaktní e-mail
 5. mohou být požadovány i další údaje, např. adresa apod.
 • S uvedenými údaji bude nakládáno dle příslušného zákona o ochraně osobních dat (viz část Ochrana osobních údajů).
 • Přístup do Klientské sekce získáte po aktivaci účtu potvrzením zpětného odkazu z Vašeho emailu, kterým se ověřuje vlastnictví emailové adresy (opatření proti spamu, zneužití emailové adresy a jiným nežádoucím aktivitám).

Přístup ke koupeným produktům

Po připsání příslušné částky na náš účet bude individuálně zpřístupněn koupený/é produkt/y.

Využití identifikačních údajů

Identifikační údaje, které kupující vyplnil při koupi produktu, jsou nadále v naší databázi a podléhají příslušným opatřením na Ochranu osobních údajů.

Tyto údaje nebudou sdílené s jinými subjekty a budou použity pouze pro naše vlastní účely, např. pro možnost osobní konzultace, důležitá upozornění v předmětné souvislosti apod.

Využití kontaktních údajů

Kromě nezbytných pokynů a upozornění mohou být kontakty – email a popř. telefon – využity pro informování registrovaného klienta o nových prouktech v mé nabídce, popř. o tématických informacích na mých dalších provozovaných webech a subdoménách na daria.cz a krasa-zdravi.com.

Ochrana produktů – kopírování souborů, obrázků a textů

Není-li uvedeno jinak, podléhají zde uvedené texty, obrázky a nahrávky (video, audio) ochraně dle autorského zákona. Je dovoleno soubory pouze prohlížet tzv. on-line.
Tzn., že není dovoleno stahování (kopírování), ani jiné nakládání se soubory zde uloženými, nebo jejich částmi. A to ani u produktů zdarma.

Zrušení členství a výmaz osobních údajů

O zrušení členství v Klientské sekci a případný výmaz osobních údajů z naší databáze je možné požádat kdykoliv, a to písemně z ověřené emailové adresy.